Általános adatok

 
Terület: 60,62 km2
Népsűrűség: 45,76 fő/km2
Állandó lakosságának átlagéletkora: 41,3
Tengerszint feletti magasság: 120
A község állandó népessége: 2774
Belterületi utcák száma: 32
Belterületi úthálózat hossza: 14.109 km kiépített, 5148 km kiépítetlen= 19.257 km
Belterületi úthálózat kiépítettség mértéke: 73,2%
Belterületi közműellátottság:
  • Ivóvíz: 100 %
  • Szennyvíz: 0 %
  • Vezetékes gáz: 94 %
  • Elektromos energia: 100%
 
Állandó lakosságának korösszetétele:
(2007. január 1.)
0-2 év 3-5 év 6-13 év 14-17 év 18-59 év 60 év felett Összesen
76 76 224 143 1656 599 2774
 
 
Állandó lakossága nemenként:
[2007. január 1.]
 
Férfiak Nők Összesen
1357 1417 2774
 
 
Születések száma a népesség-nyilvántartás adatai alapján:
 
  Férfi Összesen
1989 15 13 28
1990 14 12 26
1991 18 13 31
1992 13 15 28
1993 16 19 35
1994 10 12 22
1995 21 17 38
1996 10 13 23
1997 14 16 30
1998 13 7 20
1999 14 5 19
2000 9 10 19
2001 10 13 23
2002 11 7 18
2003 15 10 25
2004 20 13 33
2005 12 11 23
2006 10 16 26

 
Bölcsőde (önkormányzati, üzemi, magán stb.): 0
Működő önkormányzati bölcsődei férőhely: 0
Bölcsődébe beírt gyermek: 0
Bölcsődei gondozónő: 0
Szakképzett bölcsődei gondozónő: 0
 
Önkormányzati fenntartású intézmények 2007/2008 tanév:
Iskola, Óvoda, Könyvtár - Művelődési ház
 
Óvodai férőhely, fő: 100
Óvodába beírt gyermek, fő: 102
Óvodai gyermekcsoportok száma: 4
Óvodák száma (részegységekkel együtt): 1
Óvodapedagógus, fő: 9
Óvodapedagógusi képesítésű nevelő, fő: 9
 
Általános iskola (részegységgel együtt): 1
Felsőtagozattal rendelkező általános iskola: 1
Saját napközivel ellátott általános iskola: 1
Tornateremmel, tornaszobával ellátott általános iskola: 1
Általános iskolai osztályterem: 11
Tornaterem, tornaszoba: 1+1
Általános iskolai főállású pedagógus, fő: 15
Pedagógiai képesítés nélküli általános iskolai főállású pedagógus, fő: 0
Általános iskolai tanuló, fő: 171
Napközis tanuló, fő: 22
Általános iskolában tanuló első osztályos, fő: 20
Általános iskolában tanuló 8. osztályos, fő: 32
Általános iskolai osztály: 9
Gyógypedagógiai általános iskolában tanuló, fő: 6
 
Az önkormányzati közművelődési könyvtár, fiókkönyvtárak nélkül: 1
Önkormányzati közművelődési könyvtárak egységei (leltári állomány):
10909 db könyv+10 db időszaki kiadvány +90 db videokazetta +49 db CD
Önkormányzati közművelődési könyvtárak beiratkozott olvasói, fő: 263
Önkormányzati közművelődési könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egység: 5487